Aktualizacja: 2011.12.01

Stronę testowano dla Firefox 3.6.

Kontakt:

Centrum GIS WOiG

Budynek Nauk Społecznych pokoje B428-B430
Bażyńskiego 4
Gdańsk 80-952
tel. +48585236577

cgisju@ug.edu.pl
joanna.aruminska@ug.edu.pl
Centrum GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS) wspierają badania naukowe i analizę danych. Wykorzystując analizę przestrzenną i modelowanie są coraz częściej używane do poszukiwania odpowiedzi na pytania badawcze. Dają możliwość łączenia różnorodnych danych i pomagają zrozumieć złożone systemy posiadające odniesienie przestrzenne.

Ideą utworzenia Centrum GIS na UG jest promowanie wykorzystania technologii GIS w pracy naukowej przez pracowników, doktorantów i studentów UG..


Kurs zaawansowanego geoprzetwarzania w ArcGIS za pomoc± Model Buildera - WRZESIEŃ 2016

Program kursu do pobrania w PDF

Lista na tegoroczn± edycję została już zamknięta. Osoby zainteresowane kursem mog± nadal zgłaszać chęć uczestnictwa - zostan± wpisane na listę rezerwow± i otrzymaj± pierwszeństwo informacji w kolejnej edycji kursu.


Kurs programowania za pomoc± pythona w QGIS - WRZESIEŃ 2016

Program kursu do pobrania w PDF

Lista na tegoroczn± edycję została już zamknięta. Osoby zainteresowane kursem mog± nadal zgłaszać chęć uczestnictwa - zostan± wpisane na listę rezerwow± i otrzymaj± pierwszeństwo informacji w kolejnej edycji kursu.

Cele działania Centrum GIS WOiG UG:

  • GIS wiedza: promocja Geograficznych Systemów Informacyjnych na Uniwersytecie Gdańskim
  • GIS nauka: prowadzenie badań wykorzystujących systemy GIS
  • GIS edukacja: prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji związanych z GIS
  • GIS dane: organizacja danych przestrzennych na Wydziale OiG UG, udostępnianie danych

Pytania dotyczące działalności Centrum GIS prosimy kierować do:
cgisju@ug.edu.pl
Jacek Urbański