Aktualizacja: 2017.11.05

Kontakt:

Centrum GIS WOiG

pokój nr 109
Al. Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
tel. +48 58 523 66 14Kierownik Centrum GIS
cgisju@ug.edu.pl

Obsługa techniczna
joanna.abramowicz@ug.edu.pl
Centrum GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS) wspierają badania naukowe i analizę danych. Wykorzystując analizę przestrzenną i modelowanie są coraz częściej używane do poszukiwania odpowiedzi na pytania badawcze. Dają możliwość łączenia różnorodnych danych i pomagają zrozumieć złożone systemy posiadające odniesienie przestrzenne.

Ideą utworzenia Centrum GIS na UG jest promowanie wykorzystania technologii GIS w pracy naukowej przez pracowników, doktorantów i studentów UG.


Zakończyła się rekrutacja na Studia Podyplomowe GIS!

Informacje o studiach

Najważniejsze informacje o nowym roku akademickim 2017/2018


Rekrutacja odbywa się elektronicznie poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: joanna.aruminska@ug.edu.pl

Dokumenty można składać w Centrum GIS (w godz. 7:30 - 14:30) do dn. 08.09.2017 r. w siedzibie Centrum GIS w Gdyni b±dĽ przesłać poczt± na adres:
Centrum GIS WOiG UG
al. Marszałka Piłsudskiego 46 (pokój 109)
81-378 Gdynia


Kurs programowania w ArcGIS Pro za pomoc± Pythona - LUTY 2018

Program kursu do pobrania w PDF

Lista na tegoroczn± edycję została już zamknięta. Osoby zainteresowane kursem mog± nadal zgłaszać chęć uczestnictwa - zostan± wpisane na listę rezerwow± i otrzymaj± pierwszeństwo informacji w kolejnej edycji kursu.

Cele działania Centrum GIS WOiG UG:

  • GIS wiedza: promocja Geograficznych Systemów Informacyjnych na Uniwersytecie Gdańskim
  • GIS nauka: prowadzenie badań wykorzystujących systemy GIS
  • GIS edukacja: prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji związanych z GIS
  • GIS dane: organizacja danych przestrzennych na Wydziale OiG UG, udostępnianie danych

Pytania dotyczące działalności Centrum GIS prosimy kierować do:
cgisju@ug.edu.pl
Jacek Urbański