<

Aktualizacja: 2017.02.24

Stronę testowano dla Firefox 3.6.

Kontakt:

Centrum GIS WOiG

pokój nr 109
Al. Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
tel. +48 58 523 66 14Kierownik Centrum GIS
cgisju@ug.edu.pl

Obsługa techniczna
joanna.aruminska@ug.edu.pl

Oprogramowanie GIS firmy ESRI w ramach licencji SITE jest udostępniane w następujący sposób:


Na pytania dotyczące zastosowań ArcGIS odpowiada kierownik centrum (cgisju@ug.edu.pl )

Licencje dla pracowników i doktorantów są wydawane są przez mgr inż. Joannę Abramowicz (joanna.aruminska@ug.edu.pl)

Licencje dla studentów uczestniczących w zajęciach z wykorzystaniem ArcGIS są wydawane będą przez prowadzących zajęcia

Licencje dla pozostałych studentów wydaje mgr inż. Joanna Abramowicz (joanna.aruminska@ug.edu.pl) po dostarczeniu certyfikatu odbycia darmowego kursu Geting Started with GIS (for ArcGIS 10.1) odbytego na 60 dniowej darmowej wersji programu

Kursy internetowe wydaje mgr inż. Agnieszka Wochna (cgisaw@ug.edu.pl)

Jak uruchomić darmowy kurs ? Pobierz instrukcję

ArcGIS Desktop dla studentow i doktorantow Wydzialu Oceanografii i Geografii? Pobierz instrukcję

Pobranie kursu internetowego z ESRI Virtual Campus Pobierz instrukcję


Wykaz przedmiotów realizowanych przez Centrum GIS w roku akademickim 2015/2016

Przedmiot Rodzaj Semestr Kierunek
Geograficzne systemy informacji przestrzennej wykład zimowy Gospodarka przestrzenna
Systemy geoinformacyjne i źródła danych w planowaniu przestrzennym wykład zimowy Gospodarka przestrzenna
Systemy informacji geograficznej ćwiczenia laboratoryjne zimowy Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej ćwiczenia terenowe letni Oceanografia
GIS ćwiczenia laboratoryjne letni Oceanografia MSUE-book GIS w badaniach przyrodniczych