GEOLOGIA


GEOLOGIA NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Uruchomienie studiów I stopnia (licencjackich) z geologii, trwających 6 semestrów, jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę zawodową przede wszystkim w Polsce północnej, gdzie żadna uczelnia nie prowadzi takiego kierunku studiów. Celem kształcenia jest dostarczenie na rynek pracy nowocześnie wykształconej kadry geologicznej przygotowanej do prowadzenia prac z zakresu wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów nadmorskich.

W 2012 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny instytucjonalnej na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego przyznało ocenę wyróżniającą potwierdzającą utrzymanie najwyższej jakości kształcenia.
Ocena ta związana jest z wysokim poziomem nauczania, bogatą ofertą edukacyjną, znakomicie wyposażoną bazą dydaktyczną, uczestnictwem w programach europejskich i działalnością Stacji Morskiej w Helu (jedynej tego typu placówki w Polsce).
Więcej w Uchwale Nr 225/2012. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Plan studiów obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego i kierunkowego (m. in. geologia dynamiczna, geologia historyczna i stratygrafia, geologia regionalna Polski, geofizyka, geologia złóż, paleontologia, mineralogia, petrografia, tektonika). Zajęcia specjalizacyjne dotyczą problematyki z zakresu geologii morza, w tym Morza Bałtyckiego, geologii stosowanej, prawa geologicznego i górniczego. Specyficzną formą zajęć są praktyki terenowe, których głównym celem jest zapoznanie się z geologią różnych regionów Polski, od strefy brzegowej Bałtyku do Karpat i Sudetów. Organizacja kursów jest dostosowana do obowiązujących w Polsce standardów oraz wymogów ECTS.


Studia licencjackie na kierunku geologia utworzone zostały dla absolwentów szkół średnich, którzy chcą:

  • zdobyć wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk geologicznych z elementami prawa i ekonomii,
  • zdobyć wiedzę i umiejętności w nowoczesnych laboratoriach, korzystając z dobrze przygotowanej bazy dydaktycznej i informatycznej,
  • zdobyć konkretny zawód.

Atrakcyjną formą zajęć są ćwiczenia terenowe, które odbywają się m.in. w Górach Świętokrzyskich i w strefie brzegowej morza oraz na Półwyspie Hel.
           

Możliwość zatrudnienia po kierunku geologia:

  • samodzielne przedsiębiorstwa i firmy świadczące usługi geologiczne (pomiary, badania geologiczne itp.),
  • wydziały: budownictwa, ekologii i ochrony środowiska administracji państwowej i samorządowej,
  • gospodarka zasobami środowiska, w tym również w administracji publicznej.