OCEANOGRAFIA  
 


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ OCEANOGRAFIĘ NA UG?

Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim to unikatowy w Polsce kierunek studiów! Prowadzony w wyjątkowym i nowoczesnym miejscu: Instytucie Oceanografii w Gdyni!

W 2012 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny instytucjonalnej na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego przyznało ocenę wyróżniającą potwierdzającą istotny wkład Instytutu w utrzymanie najwyższej jakości kształcenia!
Ocena ta związana jest z wysokim poziomem nauczania, bogatą ofertą edukacyjną, znakomicie wyposażoną bazą dydaktyczną, uczestnictwem w programach europejskich i działalnością Stacji Morskiej w Helu (jedynej tego typu placówki w Polsce).
Więcej w Uchwale Nr 225/2012. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Nie jest to pierwsza tak wysoka ocena przyznana kierunkowi Oceanografia. W 2004 roku nasz kierunek znalazł się wśród 20 wyróżnionych przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Komisja swoją decyzję uzasadniła posiadaniem przez Instytut Oceanografii bazy materialnej oraz spełnieniem wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych w stopniu dalece przekraczającym obowiązujące standardy.
Więcej w Uchwale Nr 1076/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej i w Artykule "Rzeczpospolitej" z dnia 28-11-2004 r.
           
Oceanografia jest kierunkiem idealnym dla tych, którzy interesują się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego. Studia mają charakter interdyscyplinarny - integrują wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych, a kształcenie ściśle powiązane jest z prowadzonymi w Instytucie Oceanografii badaniami.

W ramach kierunku Oceanografia prowadzone są następujące specjalności i ścieżki:

Studia I stopnia

Oceanografia biologiczna
Oceanografia fizyczna
Oceanografia geologiczno-chemiczna

Studia II stopnia

Biologia morza
Biotechnologia morska
Ochrona i zarządzanie zasobami morza
Fizyka morza
Geologia morza
Chemia morza i atmosfery

Plany studiów zostały opracowane zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji we współpracy między nauczycielami akademickimi, pracodawcami oraz studentami. Podczas kształcenia studenci mogą korzystać z zaplecza laboratoryjnego i naukowo-badawczego Instytutu Oceanografii. Dzięki temu możliwe jest efektywne przekazywanie najświeższej wiedzy oraz praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania środowiskiem Morza Bałtyckiego i zrównoważonego wykorzystania jego zasobów.
           
           
Zajęcia prowadzone są w formie:

  • wykładów,
  • konwersatoriów,
  • seminariów,
  • ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych,
  • praktyk terenowych (warsztaty w strefie brzegowej, zajęcia w Stacji Morskiej w Helu itp.),
  • warsztatów specjalistycznych w morzu (rejsy naukowo-badawcze, wyprawy badawcze itp.).

 

Zajęcia w morzu odbywały się na kutrze hydrograficznym "Oceanograf - 2". Obecnie  Instytut Oceanografii UG posiada nowy specjalistyczny statek naukowo-badawczy r/v Oceanograf, jedną z najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie, której przeznaczeniem jest prowadzenie badań morza oraz zajęć dydaktycznych dla studentów. Istnieje również możliwość odbycia rejsów na innych jednostkach pływających m.in. r/v Oceanii, r/v Baltice, ORP Arctowskim.
           
Studenci biorą również udział w realizacji projektów badawczych i uczestniczą w programach wymiany międzynarodowej (programy Sokrates/Erasmus i Leonardo da Vinci).

Integralną częścią Instytutu Oceanografii jest Stacja Morska w Helu, która jest ośrodkiem badań, hodowli i rehabilitacji fok szarych. Stacja stanowi znakomity przykład łączenia działań na płaszczyźnie ochrony przyrody, rozwoju nauki, a także popularyzacji wiedzy.

Absolwenci oceanografii mogą podjąć pracę przede wszystkim w instytutach naukowo-badawczych, zajmujących się problematyką morską, w placówkach zajmujących się ochroną środowiska morskiego i strefy przybrzeżnej morza.

Zatrudnienie znajdą również w różnorodnych urzędach administracji rządowej i samorządowej. Po studiach oceanograficznych można starać się także o pracę za granicą m.in. w morskich instytutach badawczych, gdyż Polacy mają tam opinię wykwalifikowanych oceanografów.