Postępowania habilitacyjne

dr Agnieszka Indiana Olbert-Dąbrowska

W związku z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późniejszymi zmianami) kolejne etapy postępowania będą prowadzone przez Radę Dyscypliny Nauk o Ziemi i środowisku. Obsługa administracyjna Rady: Wydział Oceanografii i Geografii UG: +48 58 523 66 94, anna.kietrys-tusk@ug.edu.pl. 

dr Leszek Kaszubowski

W związku z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późniejszymi zmianami) kolejne etapy postępowania będą prowadzone przez Radę Dyscypliny Nauk o Ziemi i środowisku. Obsługa administracyjna Rady: Wydział Oceanografii i Geografii UG: +48 58 523 66 94, anna.kietrys-tusk@ug.edu.pl. 

dr Sylwia Śliwińska-Wilczewska

W związku z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późniejszymi zmianami) kolejne etapy postępowania będą prowadzone przez Radę Dyscypliny Nauk o Ziemi i środowisku. Obsługa administracyjna Rady: Wydział Oceanografii i Geografii UG: +48 58 523 66 94, anna.kietrys-tusk@ug.edu.pl. 

dr Katarzyna Łukawska-Matuszewska

dr Aldona Dobrzycka-Krahel

dr Grażyna Pazikowska-Sapota

dr Katarzyna Smolarz

dr inż. Marta Staniszewska

dr Agata Weydmann