Przewody doktorskie

Imię i nazwisko:mgr Agnieszka Anna Jędruch
Data otwarcia przewodu:07.10.2016
Tytuł rozprawy doktorskiej:Accumulation of mercury in the macrozoobenthic fauna of the coastal zone of the Gulf of Gdańsk (w j. pol. Kumulacja rtęci w organizmach makrozoobentosowych strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej)
Promotor:dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. nadzw.
Data obrony:28.06.2019
Data nadania stopnia:28.06.2019
Recenzenci:dr hab. Ksenia Pazdro, prof. nadzw. (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), dr hab. Artur Kowalski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Recenzje:recenzja1, recenzja2
Streszczenie:streszczenie, abstract
Imię i nazwisko:mgr Maja Domika Musialik-Koszarowska
Data otwarcia przewodu:08.04.2016
Tytuł rozprawy doktorskiej:Dynamics of changes in the development of selected copepod species from the Southern Baltic Sea (w j. pol. Dynamika zmian w rozwoju wybranych gatunków Copepoda z południowego Bałtyku).
Promotor:prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska, dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, prof. nadzw. z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie
Data obrony:
Data nadania stopnia:
Recenzenci:prof. dr hab. Piotr Dawidowicz (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Juliusz Chojnacki (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Recenzje:recenzja1, recenzja2
Streszczenie:streszczenie, abstract
Imię i nazwisko:mgr Iga Nehring
Data otwarcia przewodu:06.10.2017
Tytuł rozprawy doktorskiej:Transfer of phenol derivatives in Halichoerus grypus (w j. pol. Transfer pochodnych fenolu u foki szarej Halichoerus grypus)
Promotor:prof. dr hab. Lucyna Falkwoska, dr hab. inż. Marta Staniszewska, prof. nadzwyczajny
Data obrony:10.05.2019
Data nadania stopnia:10.05.2019
Recenzenci:prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (Politechnika Gdańska), dr hab. Joanna Szlinder -Richert, prof. nadzwyczajny (Morski Instytytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni)
Recenzje:recenzja1, recenzja2
Streszczenie:streszczenie, abstract
Imię i nazwisko:mgr Emilia Anna Szumiło-Pilarska
Data otwarcia przewodu:30.09.2013
Tytuł rozprawy doktorskiej:Rtęć w ptakach wodnych bytujących w strefie przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej
Promotor:promotor: prof. dr hab. Lucyna Falkowska, promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. nadzw.
Data obrony:08.03.2019
Data nadania stopnia:08.03.2019
Recenzenci:prof. dr hab. Lidia Wolska (Gdański Uniwersytet Medyczny), dr hab. Lucyna Polak-Juszczak, prof. nadzw. (Morski Instytytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy)
Recenzje:recenzja1, recenzja2
Streszczenie:streszczenie, abstract
Imię i nazwisko:mgr Ludmiła Katarzyna Sromek
Data otwarcia przewodu:26.05.2017
Tytuł rozprawy doktorskiej:Phylogeography and population genomics of the lagoon cockle Cerastoderma glaucum - Doktorat polsko-francuski realizowany w systemie "COTUTELLE"
Promotor:prof. dr hab. Maciej Wołowicz (IO UG), prof. Paola Furla (Université de Nice - Sophia Antipolis), dr Didier Forcioli, dr Rafał Lasota
Data obrony:05.12.2017
Data nadania stopnia:20.04.2018
Recenzenci:prof. dr hab. Roman Wenne (Instytut Oceanologii PAN), dr hab. Nicolas Bierne (Université de Montpellier, CNRS)
Recenzje:recenzja1, recenzja2
Streszczenie:streszczenie
Imię i nazwisko:mgr Marcina Jan Kalarus
Data otwarcia przewodu:05.07.2013
Tytuł rozprawy doktorskiej:Struktura gatunkowa oraz zmienność czasowo-przestrzenna Appendicularia ekosystemów polarnych
Promotor:prof. dr hab. Maria Iowna Żmijewska (Instytut Oceanografii UG), promotor pomocniczy: dr Anna Panasiuk (Instytut Oceanografii UG)
Data obrony:06.10.2017
Data nadania stopnia:06.10.2017
Recenzenci:prof. dr hab. Krzysztof. W. Opaliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk, prof. nadzw. (Instytut Oceanologii PAN)
Recenzje:recenzja1, recenzja2
Streszczenie:streszczenie, abstract
Imię i nazwisko:mgr Magdalena Anna Jakubowska
Data otwarcia przewodu:04.11.2011
Tytuł rozprawy doktorskiej:The effect of carbon dioxide-induced water acidification on physiological processes of Baltic invertebrates
Promotor:prof. UG, dr hab. Monika Normant-Saremba (Instytut Oceanografii UG)
Data obrony:01.07.2016
Data nadania stopnia:01.07.2016
Recenzenci:prof. dr hab. Krzysztof W. Opaliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. nadzw. (Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni)
Recenzje:recenzja1, recenzja2
Streszczenie:streszczenie, abstract
Imię i nazwisko:mgr Joanna Hegele-Drywa
Data otwarcia przewodu:13.03.2015
Tytuł rozprawy doktorskiej:American Harris mud crab Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) in the Gulf of Gdańsk (southern Baltic Sea): distribution, population structure and basic physiological processes
Promotor:prof. UG, dr hab. Monika Normant-Saremba (Instytut Oceanografii UG)
Data obrony:03.06.2016
Data nadania stopnia:03.06.2016
Recenzenci:dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), dr hab. Jarosław Kobak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Recenzje:recenzja1, recenzja2
Streszczenie:streszczenie, abstract