Prace Doktorskie:

strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Rok:  2015
Autor:  Woźniak Monika
Tytul:  Identyfikacja grup organizmów dominujących w zakwitach fitoplanktonu w wodach Morza Bałtyckiego metodami niekontaktowymi
Promotor:  prof. dr hab. Adam Krężel; promotor pomocniczny: dr hab. Mirosław Darecki (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Recenzent:  dr hab. Dariusz Ficek, prof. nadzw. AP (Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Fizyki), dr hab. inż. Mirosława Ostrowska, prof. nadzw. IO PAN (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2014
Autor:  Jaszczołt Joanna
Tytul:  Wpływ zasolenia wody na podstawowe procesy życiowe i parametry bilansu energetycznego Orconetes limosus (Rafinesque, 1817) (Crustacea: Decapoda)
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent:  prof. dr. hab. Krzysztof Opaliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Ekologii i Bioetyki), prof. dr. hab. Maciej Wołowicz (Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii)
Rok:  2013
Autor:  Brodecka Aleksandra
Tytul:  Czynniki warunkujące obecność metanu w osadach południowego Bałtyku
Promotor:  prof. dr hab. Jerzy Bolałek
Recenzent:  prof. dr hab. Janusz Pempkowiak (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), prof. dr. hab. Jerzy Siepak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2013
Autor:  Kaczkowska Monika Joanna
Tytul:  Charakterystyka chemotypowa cyjanobakterii z rodzaju Nodularia
Promotor:  prof. UG, dr hab. Hanna Mazur-Marzec
Recenzent:  prof. dr hab. inż. Grażyna Kowalewska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), prof. dr hab. Ryszard Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2013
Autor:  Lemieszek Anna
Tytul:  Dynamika populacji Temora longicornis w południowym Bałtyku
Promotor:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Recenzent:  prof. dr. hab. Marcin Pliński (Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii), prof. UAM, dr. hab. Natalia Kuczyńska-Kippen (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii)
Rok:  2013
Autor:  Nawrocka Lidia Aurelia
Tytul:  Rola dynamiki form azotu i fosforu w zmienności cech fitoplanktonu w centralnym basenie Zalewu Wiślanego
Promotor:  prof. UWM i PWSZ, dr hab. Marek Kruk, Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Recenzent:  prof. UAM, dr hab. Elżbieta Szeląg-Wasielewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii), prof. UG, dr hab. Waldemar Surosz (Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii)
Rok:  2013
Autor:  Pawliczka vel Pawlik Iwona
Tytul:  Zasoby, zagrożenia i sposoby ochrony morświna Phocoena phocoena (L.) w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
Promotor:  prof. UG, dr hab. Krzysztof Skóra
Recenzent:  prof. dr hab. Andrzej Bereszyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt), prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska (Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii)
Rok:  2013
Autor:  Rucińska-Zjadacz Maria
Tytul:  Morfolitodynamika cypla Półwyspu Helskiego
Promotor:  prof. dr hab. Stanisław Rudowski (Instytut Morski w Gdańsku)
Recenzent:  prof. AP, dr hab. Wacław Florek (Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, ), prof. UG, dr hab. Małgorzata Witak (Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii)
Rok:  2013
Autor:  Saniewska Dominika
Tytul:  Droga transportu rtęci do strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej
Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Falkowska
Recenzent:  prof. UAM, dr hab. inż. Barbara Walna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Ekologiczna w Jeziorach), prof. dr hab. Jerzy Kwapuliński (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2013
Autor:  Wojtasiewicz Bożena
Tytul:  Absorpcja światła przez wybrane gatunki cyjanobakterii
Promotor:  prof. UG, dr hab. Adam Krężel
Recenzent:  prof. UG, dr hab. Hanna Mazur-Marzec (Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii), dr hab. Tadeusz Król, prof. AMG (Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona