Prace Doktorskie:

strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Rok:  2007
Autor:  Grusza Gabriela
Tytul:  Modelowanie trójwymiarowego pola prądów generowanych falowaniem w strefie brzegowej morza.
Promotor:  prof. UG, dr hab. Witold Cieślikiewicz
Recenzent:  prof. dr hab. Stanisław Massel (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz (Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
Rok:  2007
Autor:  Justyna Kobos
Tytul:  Charakterystyka toksycznych gatunków cyjanobakterii występujących w wodach Zatoki Gdańskiej i wybranych jeziorach zlewni Raduni
Promotor:  prof. dr hab. Marcin Pliński
Recenzent:  prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz Adamczak (Instytut Oceanografii UG), doc. dr hab. Alicja Kosakowska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Rok:  2007
Autor:  Pryputniewicz Dorota
Tytul:  Rola warstw granicznych w morzu w transformacji materii (na przykładzie Głębi Gdańskiej).
Promotor:  prof. dr hab. Falkowska Lucyna
Recenzent:  prof. dr hab. Marcin Pliński (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Rok:  2007
Autor:  Radke Barbara
Tytul:  Opracowanie i zastosowanie zoptymalizowanej metodyki oznaczania związków organicznych cyny w osadach portu gdańskiego.
Promotor:  prof. dr hab. Bolałek Jerzy
Recenzent:  prof. dr hab. Szefer Piotr (Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej), prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt (Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny)
Rok:  2007
Autor:  Szymczak Ewa
Tytul:  Rola dopływu rumowiska rzecznego w sedymentacji współczesnych osadów dennych Zalewu Puckiego.
Promotor:  prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska
Recenzent:  prof. dr hab. Adam Choiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych), prof. UG, dr hab. Jerzy Cyberski (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2007
Autor:  Wodzinowski Tycjan
Tytul:  Krotkoterminowe morfolitodynamiczne przekształcenia plaży i ich rola w transformacji brzegu.
Promotor:  prof. dr hab. Stanisław Rudowski
Recenzent:  prof. dr hab. Ryszard Borówka (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi), prof. UG, dr hab. Roman Gołębiewski (Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii)
Rok:  2006
Autor:  Jachna Aleksandra
Tytul:  Budowa i rozwój przybrzeża Kępy Oksywskiej.
Promotor:  prof. dr hab. Rudowski Stanisław
Recenzent:  prof. UG, dr hab. Roman Gołębiewski (Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii), dr hab. Wacław Florek (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku)
Rok:  2006
Autor:  Jankowski Marcin
Tytul:  Struktury sedymentacyjne jako wskaźniki litodynamiki dna przybrzeża południowego Bałtyku.
Promotor:  prof. dr hab. Stanisław Rudowski
Recenzent:  prof. dr hab. Stanisław Musielak (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi), dr hab. Wacław Florek (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku)
Rok:  2006
Autor:  Łukawska-Matuszewska Katarzyna
Tytul:  Wpływ warunków środowiskowych na remobilizację fosforu z osadów do wody.
Promotor:  prof. dr hab. Jerzy Bolałek
Recenzent:  prof. dr hab. Lucyna Falkowska (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Andrzej Stefan Górniak (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny)
Rok:  2005
Autor:  Dobroń Kalina
Tytul:  Długo i krótkookresowe zmiany w strukturze fitoplanktonu Zatoki Gdańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli bruzdnic.
Promotor:  prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak
Recenzent:  prof. dr hab. Marcin Pliński (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Lubomira Burchardt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii)