Prace Doktorskie:

strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Rok:  2005
Autor:  Mudrak Stella
Tytul:  Krótko- i długoterminowa zmienność zooplanktonu wód przybrzeżnych Bałtyku na przykładzie Zatoki Gdańskiej.
Promotor:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Recenzent:  prof. dr hab. Chojnacki Juliusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa), prof. dr hab. Szaniawska Anna (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2005
Autor:  Smolarz Katarzyna
Tytul:  Zmiany nowotworowe typu neoplazja u Macoma balthica z Zatoki Gdańskiej jako potencjalny efekt zanieczyszczenia środowiska (Praca wyróżniona nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,2005).
Promotor:  prof. dr hab. Maciej Wołowicz
Recenzent:  prof. Catherine Thriot-Quievreux (Université Paris VI), prof. UW-M, dr hab. Alicja Boroń (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii), prof. dr hab. Edward Skorkowski (Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w 2005 roku
Rok:  2005
Autor:  Żbikowski Radosław
Tytul:  Rozmieszczenie i współzależności między poszczególnymi pierwiastkami chemicznymi w roślinności bentosowej Południowego Bałtyku.
Promotor:  prof. UG, dr hab. Adam Latała
Recenzent:  prof. dr hab. Piotr Szefer (Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej), prof. dr hab. Maciej Wołowicz (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2004
Autor:  Bełdowska Magdalena
Tytul:  Morze jako magazyn i jako źródło atmosferycznej rtęci (na przykładzie Basenu Gdańskiego).
Promotor:  dr hab. Lucyna Falkowska
Recenzent:  prof. dr hab. inż. Józef Pacyna (Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny), prof. dr hab. Janusz Pempkowiak (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Rok:  2004
Autor:  Bradtke Katarzyna
Tytul:  Pole zawiesiny i jego wpływ na właściwości optyczne wód przybrzeżnych, na przykładzie Zatoki Gdańskiej.
Promotor:  prof. UG, dr hab. Adam Krężel
Recenzent:  prof dr hab. Henryk Renk (Morski Instytut Rybacki w Gdyni), prof. Akademii Morskiej w Gdyni, dr hab. Tadeusz Król (Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny)
Rok:  2004
Autor:  Dembska Grażyna
Tytul:  Metale śladowe w osadach dennych Portu Gdańskiego.
Promotor:  dr hab. Jerzy Bolałek
Recenzent:  prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Piotr Szefer (Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej)
Rok:  2004
Autor:  Jęczmień Wojciech
Tytul:  Skład gatunkowy kiełży z rodzaju Gammarus Fabr. w Zatoce Puckiej, skład biochemiczny i tolerancja na niedobory tlenowe w środowisku.
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Rok:  2004
Autor:  Jodłowska Sabina
Tytul:  Wpływ wybranych czynników na wzrost, tempo fotosyntezy i barwniki fotosyntetyczne bałtyckiej sinicy Phormidium amphibium.
Promotor:  prof. UG, dr hab. Adam Latała
Recenzent:  doc. dr hab. Alicja Kosakowska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2004
Autor:  Miąc Justyna
Tytul:  Biomarkery u bałtyckich bezkręgowców jako potencjalne indykatory kondycji środowiska morskiego.
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent:  prof. PAP, dr hab. Zbigniew Mudryk (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku), prof. dr hab. Maciej Wołowicz (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2004
Autor:  Rzeźnik-Orignac Jadwiga
Tytul:  Rola meiofauny w przenoszeniu metali ciężkich w łańcuchu troficznym równi pływowej w Zatoce Marennes-Oleron (Atlantyk) i w Zatoce Gdańskiej (Bałtyk) /Contribution de la meiofaune aux transferts des metaux dans le reseau trophique de la Baie de Gdańsk (Baltique) et de la Baie de Marennes-Olerons (Atlantique)
Promotor:  prof. dr hab. Maciej Wołowicz (Instytut Oceanografii UG), prof. P. Miramand
Recenzent:  prof. dr hab. Anna Szaniawska (Instytut Oceanografii UG), prof. dr Gerard Blanchard (Université de La Rochelle)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona