Prace Doktorskie:

strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Rok:  2004
Autor:  Zgrundo Aleksandra
Tytul:  Ocena wpływu potoków na stan środowiska w przybrzeżnej strefie Zatoki Gdańskiej na podstawie analizy okrzemkowej (Praca wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Sopot, 2005).
Promotor:  prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak
Recenzent:  prof. dr hab. Andrzej Witkowski (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi), prof. dr hab. Józef Szmeja (Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii)
Rok:  2003
Autor:  Bogacka Agnieszka
Tytul:  Dostawa zawiesiny mineralnej do wód Zatoki Gdańskiej w wyniku abrazji Klifu Orłowskiego.
Promotor:  prof. dr hab. Stanisław Rudowski
Recenzent:  dr hab. Wacław Florek (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku), prof. UG, dr hab. Jerzy Cyberski (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2003
Autor:  Dudzińska-Huczuk Beata
Tytul:  Depozycja i dystrybucja selenu w przywodnej warstwie atmosfery strefy brzegowej Morza Bałtyckiego.
Promotor:  prof. dr hab. Jerzy Bolałek
Recenzent:  prof. dr hab. Jerzy Siepak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii), dr hab. Lucyna Falkowska (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2003
Autor:  Herman Agnieszka
Tytul:  Efekty dyfrakcyjne w modelowaniu falowania wiatrowego.
Promotor:  prof. UG, dr hab. Witold Cieślikiewicz
Recenzent:  prof. dr hab. Stanisław Massel (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), prof. dr hab. inż. Zbigniew Pruszak (Instytut Budownictwa Wodnego PAN)
Rok:  2003
Autor:  Wicher Wojciech
Tytul:  Określenie struktury geologicznej i tendencji zmian dna przybrzeża Gdynia-Orłowo na podstawie rejestracji sejsmoakustycznej.
Promotor:  prof. dr hab. Stanisław Rudowski
Recenzent:  prof. dr hab. Stanisław Musielak (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Morzu), dr hab. Roman Gołębiewski (Instytut Geografii UG)
Rok:  2002
Autor:  Mohammed El-Sayed El-Mor
Tytul:  Ecological and biological studies on juvenile commercial fishes from Port Said coasts.
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent: 
Rok:  2001
Autor:  Sapota Grażyna
Tytul:  Bioakumulacja węglowodorów chlorowanych w sieci troficznej Zatoki Gdańskiej.
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent:  prof. dr hab. Jerzy Falandysz (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii), dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Rok:  2000
Autor:  Bawazir A. Salem
Tytul:  Comparative study on biology and ecology of mussels Perna perna, Linnaeus 1758, from tropical region (Gulf of Aden) and Mytilus trossulus, Gould 1850, from boreal region (Gulf of Gdańsk).
Promotor:  prof. dr hab. Maciej Wołowicz
Recenzent:  prof. dr hab. Anna Szaniawska (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2000
Autor:  Burska Dorota
Tytul:  Krótkookresowe zmiany stężeń pierwiastków biogenicznych w głębokowodnej strefie Basenu Gdańskiego w sezonie wiosennym.
Promotor:  dr hab. Lucyna Falkowska
Recenzent:  prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski (Instytut Oceanografii UG), prof. MIR, dr hab. Zbigniew Witek (Morski Instytut Rybacki w Gdyni)
Rok:  2000
Autor:  Małgorzata Geringer d'Oedenberg
Tytul:  Rola makrofauny bentosowej w strumieniach tlenu i azotu nieorganicznego między osadem a wodą przydenna w przybrzeżnej strefie Zatoki Puckiej.
Promotor:  prof. dr hab. Maciej Wołowicz
Recenzent:  prof. MIR, dr hab. Zbigniew Witek (Morski Instytut Rybacki w Gdyni), prof. dr hab. Jerzy Bolałek (Instytut Oceanografii UG)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona