Prace Doktorskie:

strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Rok:  2000
Autor:  Osowiecki Andrzej
Tytul:  Kierunki wieloletnich zmian w strukturze makrofauny dennej Zatoki Puckiej.
Promotor:  prof.dr hab. Maciej Wołowicz
Recenzent:  prof. dr hab. Anna Szaniawska (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Ludwik Żmudziński (Centrum Biologii Morza PAN)
Rok:  1999
Autor:  Frankowski Leszek
Tytul:  Krążenie i transformacje różnych form fosforu na granicy wody z osadem w Zatoce Pomorskiej.
Promotor:  dr hab. Jerzy Bolałek
Recenzent:  prof. dr hab. Konstanty Zygmunt Lossow (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa), prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  1999
Autor:  Nadstazik Anita
Tytul:  Wpływ współoddziaływania morza i lądu na skład chemiczny aerozoli w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej.
Promotor:  dr hab. Lucyna Falkowska
Recenzent:  prof. dr hab. Andrzej Zieliński (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), dr hab. Jerzy Bolałek (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  1999
Autor:  Pastuszak Marianna
Tytul:  Sole biogeniczne w wodach Zatoki Pomorskiej.
Promotor:  dr hab. Jerzy Bolałek
Recenzent:  dr hab. Zbigniew Witek (Morski Instytut Rybacki w Gdyni), prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  1999
Autor:  Sokołowski Adam
Tytul:  Wpływ metali śladowych na zmiany fizjologiczne u Macoma balthica (L.) w estuarium Wisły.
Promotor:  Maciej Wołowicz, prof. dr hab.
Recenzent:  prof. dr hab. ,Anna Szaniawska (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Piotr Szefer (Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  1999
Autor:  Stachura-Suchoples Katarzyna
Tytul:  Okrzemki jako wskaźniki oddziaływania Wisły na paleoekologię Zatoki Gdańskiej.
Promotor:  prof. dr hab. Andrzej Witkowski
Recenzent:  prof. dr hab. Jadwiga Siemińska (Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN), prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  1998
Autor:  Dobrzycka Aldona
Tytul:  Wpływ zasolenia, natlenienia i temperatury wody na osmoregulację u Corophium volutator (Pallas) i Saduria entomon (Linnaeus) z Zatoki Gdańskiej.
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent:  prof. dr hab. Maciej Wołowicz (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Ewa Styczyńska-Jurewicz (Centrum Biologii Morza PAN)
Rok:  1998
Autor:  Graca Bożena
Tytul:  Fosfor w osadach Zatoki Gdańskiej.
Promotor:  dr hab. Jerzy Bolałek
Recenzent:  prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski (Instytut Oceanografii UG), prof. UAM, dr hab. Anna Stankowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)
Rok:  1998
Autor:  Janas Urszula
Tytul:  Wpływ niedoboru tlenu i obecności siarkowodoru na makrozoobentos Zatoki Gdańskiej.
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent:  prof. dr hab. Maciej Wołowicz (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Ludwik Żmudziński (Centrum Biologii Morza PAN)
Rok:  1998
Autor:  Kowalewski Marek
Tytul:  Upwellingi przybrzeżne w płytkim morzu stratyfikowanym na przykładzie Bałtyku.
Promotor:  prof. UG, dr hab. Jerzy Cyberski
Recenzent:  prof. dr hab. Czesław Druet (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), dr hab. Adam Krężel (Instytut Oceanografii UG)