Stopnie naukowe doktora habilitowanego Nauk o Ziemi (dyscyplina Oceanologia) nadane w Instytucie Oceanografii UG oraz od dnia 21.10.2011 r. na Wydziale Oceanografii i Geografii UG 

strony: 1 | 2 | 3 |
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2019.05.10
Autor: Aldona Dobrzycka-Krahel
Tytuł pracy habilitacyjnej/ osiągnięcia naukowego: Ponto-kaspijskie kiełże: przystosowania umożliwiające rozprzestrzenianie się i zasiedlanie Morza Bałtyckiego
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2019.05.10
Autor: Grażyna Pazikowska-Sapota
Tytuł pracy habilitacyjnej/ osiągnięcia naukowego: Trwałe zanieczyszczenia organiczne i metale ciężkie – wskaźniki antropopresji w ocenie jakości bałtyckich osadów dennych
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2019.04.05
Autor: Katarzyna Smolarz
Tytuł pracy habilitacyjnej/ osiągnięcia naukowego: Zmiany patologiczne u małży morskich i ich potencjał bioindykacyjny
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2018.06.28
Autor: Agata Weydmann
Tytuł pracy habilitacyjnej/ osiągnięcia naukowego: Wpływ ocieplenia klimatu na rozmieszczenie i różnorodność kluczowych gatunków zooplanktonu w Arktyce Europejskiej
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2017.11.10
Autor: Marta Staniszewska
Tytuł pracy habilitacyjnej/ osiągnięcia naukowego: Czynniki kształtujące stężenie bisfenolu A, 4-tert-oktylofenolu oraz 4-nonylofenolu w Zatoce Gdańskiej
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2016.03.11
Autor: Dorota Burska
Tytuł pracy habilitacyjnej/ osiągnięcia naukowego: Materia organiczna w zawiesinie i w osadach Zatoki Gdańskiej
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2015.12.04
Autor: Magdalena Bełdowska
Tytuł pracy habilitacyjnej/ osiągnięcia naukowego: Procesy kształtujące zmiany obiegu rtęci na styku lądu i morza
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2015.07.03
Autor: Jan Jędrasik
Tytuł pracy habilitacyjnej/ osiągnięcia naukowego: Modelowanie i prognozowanie hydrodynamiki Morza Bałtyckiego
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2015.03.13
Autor: Agnieszka Herman
Tytuł pracy habilitacyjnej/ osiągnięcia naukowego: Analiza i modelowanie dynamiki lodu morskiego z wykorzystaniem metod fizyki materiałów ziarnistych
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2015.03.13
Autor: Luiza Agnieszka Bielecka
Tytuł pracy habilitacyjnej/ osiągnięcia naukowego: Naturalna i antropogeniczna zmienność zooplanktonu polskiej strefy południowego Bałtyku