Stopnie naukowe doktora habilitowanego Nauk o Ziemi (dyscyplina Oceanologia) nadane w Instytucie Oceanografii UG oraz od dnia 21.10.2011 r. na Wydziale Oceanografii i Geografii UG 

strony: 1 | 2 | 3 |
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2011.07.01
Autor: Barbara Witek
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Krótkookresowe fluktuacje fitoplanktonu w przybrzeżnej strefie Zatoki Gdańskiej
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2011.06.10
Autor: Małgorzata Witak
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Zastosowanie biofacji okrzemkowych w rekonstrukcji ewolucji basenów sedymentacyjnych. Zapis zmian zasięgu holoceńskich transgresji i oddziaływania człowieka w południowej części Morza Bałtyckiego
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2011.06.03
Autor: Urszula Janas
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Ekofizjologiczne przystosowania krewetki Palaemon elegans, Rathke, 1837 i jej funkcje w sieci troficznej w Morzu Bałtyckim
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2010.11.19
Autor: Waldemar Surosz
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Wieloaspektowa analiza taksonomiczna bałtyckiej populacji Aphanizomenon flos-aquae(L.) Ralfs ex Bornet et Flahault
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2010.05.21
Autor: Adam Piotr Sokołowski
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Określenie kierunków transportu materii oraz pierwiastków metalicznych w sieci troficznej biocenozy dennej Zatoki Gdańskiej
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2010.05.07
Autor: Bożena Graca
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Dynamika przemian azotu i fosforu w strefie kontaktu wody z osadem dennym w Zatoce Gdańskiej
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2010.03.26
Autor: Leszek Janusz Łęczyński
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Morfolitodynamika przybrzeża Półwyspu Helskiego
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2009.06.26
Autor: Monika Beata Normant
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Wpływ zasolenia na procesy życiowe skorupiaków występujących w Południowym Bałtyku
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2008.04.11
Autor: Maria Szymelfenig
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Bio-physico-chemical manifestations of upwellings along the Hel Peninsula (the Baltic Sea)
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2007.07.03
Autor: Hanna Jurata Mazur-Marzec
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Ecotoxicology of Nodularia spumigena Mertens, a harmful cyanobacterium from Baltic Sea