Stopnie naukowe doktora habilitowanego Nauk o Ziemi (dyscyplina Oceanologia) nadane w Instytucie Oceanografii UG oraz od dnia 21.10.2011 r. na Wydziale Oceanografii i Geografii UG 

strony: 1 | 2 | 3 |
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2007.06.05
Autor: Waldemar Grzybowski
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Transformacja rozpuszczonej materii organicznej pod wpływem promieniowania słonecznego
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2006.12.01
Autor: Mariusz Remigiusz Sapota
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Biologia i ekologia babki byczej Neogobius melanostomus (Pallas 1811), gatunku inwazyjnego w Zatoce Gdańskiej