Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego jest jedyną placówką uniwersytecką w Polsce kształcącą studentów oceanografii na wszystkich stopniach kształcenia (studia I, II i III stopnia), prowadzącą wielodyscyplinarne badania naukowe w strefie przybrzeżnej mórz szelfowych oraz w strefie nerytycznej.

Instytut Oceanografii to akademicki ośrodek prowadzący:

  1. interdyscyplinarne badania oceanograficzne w strefie przybrzeżnej mórz szelfowych oraz w strefie nerytycznej,
  2. edukację studentów, na trzech poziomach kształcenia, w zakresie nauk przyrodniczych związanych z morzem,
  3. zadania edukacyjne i promocyjne skierowane na wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia Morza Bałtyckiego dla naszego kraju i odpowiedzialności za ochronę jego środowiska naturalnego oraz na budowę wizerunku Polski jako kraju morskiego niezbędne dla innowacyjnego rozwoju gospodarki morskiej i odpowiadające potrzebom społecznym kraju oraz Regionów Pomorskiego i Morza Bałtyckiego.