HISTORIA INSTYTUTU OCEANOGRAFII UG

1967   Po raz pierwszy pojawia się Oceanografia w strukturze Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku jako Katedra Oceanografii.
1970   Wraz z powołaniem Uniwersytetu Gdańskiego, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w roku powstaje Instytut Oceanografii (IO) z dwoma Zakładami: Oceanografii Biologicznej (ZOB) i Fizycznej (ZOF). Studia oceanograficzne realizowane są jako dwie specjalności, oceanografia fizyczna na geografii i oceanografia biologiczna na biologii.
1973   Instytut Oceanografii powiększa się o Zakład Geologii (obecnie Zakład Geologii Morza).
1974   Instytut Oceanografii pozyskuje jednostkę pływającą k/h Oceanograf 1 eksploatowaną do roku 1990.
1974/75   W tym roku akademickim oceanografia pojawiła się jako samodzielny kierunek studiów.
1977   Utworzono Laboratorium Oceanograficzne w Helu (obecnie Stacja Morska).
1979   Od tego roku wykorzystywany jest statek k/h Oceanograf 2.
1985   Z Zakładu Oceanografii Fizycznej (ZOF) wydzielają się Pracownia Aparatury Oceanograficznej (PAO) i Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego (ZCHMiOŚM).
1994   Zakład Oceanografii Biologicznej (ZOB) zmienia nazwę na Zakład Biologii i Ekologii Morza (ZBiEM).
2003   Z Zakładu Biologii i Ekologii Morza (ZBiEM) wydziela się Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich (ZFEM).
2005   Z Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich (ZFEM) wydzielają się Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich (ZEEOM) i Zakład Badania Planktonu Morskiego (ZBPM).
statek IO - Kurka Wodna statek IO - Oceanograf 1 statek IO - Oceanograf 2 statek IO - Oceanograf


książka: 40 lat Oceanografii na UG
  album