Instytut Oceanografii
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
al. Marszałka Piłsudskiego 46
81 - 378 Gdynia

 

Dyrekcja Instytutu Oceanografii
pok. 228, II piętro

 

Sekretariat Instytutu Oceanografii
pok. 227, II piętro

mgr Paweł Tarasiewicz

tel: (58) 523 66 93
tel: (58) 523 68 27

fax: (58) 523 66 78
e-mail: ocesek@ug.edu.pl

godziny pracy: 
pon - pt  8.00 - 16.00

godziny przyjęć interesantów:
pon - czw  9:00 - 14:00

 


Powiększ mapę


Dziekanat Wydziału Oceanografii i Geografii UG:
Dziekanat studiów stacjonarnych kierunku Oceanografia:
Dziekanat studiów stacjoinarnych kierunku Geologia:
Dziekanat studiów niestacjonarnych:

tel. (58) 523 66 17, (58) 523 66 49
tel. (58) 523 66 20
tel: (58) 523 66 51
tel. (58) 523 65 00