Rada Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Radę Instytutu Oceanografii tworzą Dyrektorzy Instytutu, Kierownicy zakładów, samodzielni pracownicy naukowi oraz przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów oraz studentów.


Terminy posiedzeń Rady IO UG w semestrze letnim 2018/2019:  
22.02.2019 r., 08.03.2019 r., 05.04.2019 r., 10.05.2019 r., 31.05.2019 r., 14.06.2019 r., 28.06.2019 r.

 

 

 • dr hab. Mariusz Sapota, prof. nadzw.
Dyrektor Instytutu Oceanografii
 • dr hab. Dorota Burska, prof. nadzw.
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Rozwoju
 • dr Agnieszka
  Kubowicz-Grajewska
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych
 • prof. dr hab. Jerzy Bolałek
kierownik Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego
 • prof. dr hab. Adam Krężel  
kierownik Zakładu Oceanografii Fizycznej
 • prof. dr hab. Adam Latała
 
 • prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec
kierownik Zakładu Biotechnologii Morskiej
 • prof. dr hab. Anna Szaniawska
 
 • prof. dr hab. Jarosław Tęgowski
 
 • prof. dr hab. Maciej Wołowicz

kierownik Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich

 • dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. nadzw.

 

 

 • dr hab. Luiza Bielecka, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Natalia Gorska, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Bożena Graca, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Waldemar Grzybowski, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Agnieszka Herman, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Urszula Janas, prof. nadzw.
kierownik Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich
 • dr hab. Anita Lewandowska, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Leszek Łęczyński, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. nadzw.
 
 • dr hab. inż. Konrad Ocalewicz, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Katarzyna Palińska, prof. nadzw.
 
 •  dr hab. Adam Sokołowski, prof. nadzw.
 
 • dr hab. inż. Marta Staniszewska, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Waldemar Surosz, prof. nadzw.
kierownik Zakładu Biologii i Ekologii Morza
 • dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka
 
 • dr hab. Małgorzata Witak,prof. nadzw.
kierownik Zakładu Geologii Morza
 • dr hab. Katarzyna Smolarz
 
 • dr Ewa Szymczak
przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
 • dr Anna Panasiuk
przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
 • dr Justyna Kobos
przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • mgr Urszula Kwasigroch
przedstawicielka doktorantów
 • Zuzanna Chabielska
przedstawicielka studentów Wydziału Oceanografii i Geografii UG
 • Krzysztof Szuper
przedstawiciel studentów Wydziału Oceanografii i Geografii UG