Dyrekcja Instytutu

Dyrektor Instytutu:
dr hab. Mariusz Sapota, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
e-mail: mariusz.sapota@ug.edu.pl
tel: +48 58 523 68 28
tel: +48 58 523 66 01
mob: +48 725 992 993

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Rozwoju:
dr hab. Dorota Burska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
e-mail: dorota.burska@ug.edu.pl
tel: +48 58 523 68 41
mob: +48 725 991 196

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Edukacji:
dr hab. Katarzyna Smolarz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
e-mail: katarzyna.smolarz@ug.edu.pl
tel: +48 58 523 68 28
tel: +48 58 523 68 61


Tytuł
Pokój
Telefon
Mail
Stanowisko
Status
mgr inż.
SMH
8B
586750836
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
ZBiEM
doktorantka
dr
ZOF
583
585236883
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZChMiOŚM
330
585236830
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZChMiOŚM
337
58 523 68 37
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZFEM
452
585236858
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
PAO
pracownik inżynieryjno-techniczny
dr
ZBM
109s
585236712
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. dr hab.
ZChMiOŚM
333
585236833
Profesor zwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZOF
586
585236886
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr inż.
Biuro Armatora
107 (WOiG)
585236631
Specjalista ds. eksploatacji statku z-ca Osoby Desygnowanej (DDP)
pracownik administr.
mgr
ZChMiOŚM
338
585236838
doktorantka
dr
ZChMiOŚM
339
585236839
Adiunkt
pracownik naukowy
dr
ZOF
577
585236877
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZEEOM
585236865
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZGM
220B
585236820
doktorantka
prof. UG dr hab.
ZChMiOŚM
341
585236841
Profesor UG
pracownik dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZOF
575
585236875
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZOF
574, 580
585236874, 585236877
Asystent
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr inż.
Biuro Armatora
107
585236669 +48 725 991 225
Kierownik Biura Armatora - Osoba Desygnowana (DP)
pracownik administr.
mgr
ZEEOM
469
585236869
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
dr hab.
ZEEOM
472
585236872
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
dr
ZOF
588
585236888
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZBiEM
205s
585236636
Specjalista
pracownik naukowo-techniczny
dr
ZBiEM
105s
58 523 66 02
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
348
523 68 48
doktorant
mgr
ZBiEM
205s
585236636
Starszy ref. techniczny
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZChMiOŚM
doktorantka
dr
ZOF
576
585236876
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZChMiOŚM
343
585236843
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZChMiOŚM
338
585236838
doktorantka
mgr
ZOF
580
585236880
doktorantka
prof. UG dr hab.
ZChMiOŚM
342
585236842
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZEEOM
468
585236868
Adiunkt
pracownik naukowy
prof. UG dr hab.
ZOF
587
585236887
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZGM
220D
(58) 523 68 06
doktorantka
technik kucharz okrętowy
r/v Oceanograf
marynarz
dr
ZOF
585
585236885
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZBiEM
doktorant
prof. UG dr hab.
ZEEOM
467
585236867
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr inż.
PAO
225
585236825
Specjalista d/s elektroniki
pracownik naukowo-techniczny
dr
ZGM
220A
58 523 66 23
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZOF
mgr inż.
ZOF
5J
585236899
Samodzielny referent
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZBPM
doktorantka
dr
ZEEOM
470
585236870
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZFEM
692
585236892
Asystent
pracownik naukowo-dydaktyczny
r/v Oceanograf
Starszy oficer mechanik
marynarz
dr
ZBM
109s
585236712
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
mgr
ZG
2D (sekretariat ZG), 001B
585236900 585236789
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
PAO
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
r/v Oceanograf
marynarz
inż.
PAO
03
585236803
Mechanik
pracownik inżynieryjno-techniczny
dr
ZOF
578
585236878
Adiunkt
pracownik naukowo-techniczny
mgr inż.
r/v Oceanograf
Specjalista elektronik okrętowy
marynarz
mgr
ZFEM
doktorantka
mgr
SMH
6
586750836
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
mgr
ZChMiOŚM
331
585236831
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZBM
109s
585236712
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZBiEM
202s
585236702
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
prof. dr hab.
ZOF
579
585236889
Profesor zwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZG
223A
585236823
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr inż.
ZBiEM
015
585236705
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZBPM
346
585236846
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZChMiOŚM
338
585236838
doktorantka
dr inż.
SMH
6
586750836
Adiunkt
pracownik naukowy
dr
ZFEM
458
585236853
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. dr hab.
ZFEM
694
585236894
Profesor zwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZChMiOŚM
332
585236832
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
r/v Oceanograf
marynarz
dr
ZBiEM
105s
585236602
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZEEOM
469
585236869
Specjalista d/s administracji
pracownik administr.
prof. UG dr hab.
ZG
218
585236818
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZChMiOŚM
339
585236839
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZChMiOŚM
338
585236838
doktorantka
PSIG
109
585236614
Referent techniczny
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZBPM
349
585236848
Asystent
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZOF
573
585236873
Starszy wykładowca
pracownik dydaktyczny
mgr
ZBPM
348
523 68 48
doktorant
prof. dr hab.
ZBM
107s
585236621
Profesor zwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZFEM
457
585236857
Starszy specjalista naukowy
pracownik naukowo-techniczny
dr
ZBPM
345
523 68 45
Adiunkt
mgr
ZG
220B
58 5236820
doktorantka
kpt. ż.w.
r/v Oceanograf
+48 725 991 058
Kapitan
marynarz
dr
ZChMiOŚM
329
585236829
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. dr hab.
ZEEOM
468
585236868
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZGM
215
585236815
Starszy specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZEEOM
472
58 523 6872
doktorantka
prof. UG dr hab. inż.
ZBiEM
103s
585236637
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZOF
580
585236880
doktorantka
prof. UG dr hab.
ZBiEM
206s
585236656
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZG
219
58 5236819
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZBPM
344
585236844
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZOF
582
585236882
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
SMH
4
586750836
Adiunkt
pracownik naukowy
ZOF
5J
585236899
Starszy ref. techniczny
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr inż.
585236826
Specjalista d/s informatyki
pracownik inżynieryjno-techniczny
prof. dr hab.
ZBiEM
204s
585236703
Profesor zwyczajny
dr
ZFEM
692
585236892
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZBiEM
doktorant
dr
ZChMiOŚM
337
58 523 68 37
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
PAO
225
58 523 6825
Referent techniczny
pracownik techniczny
ZOF
579
585236889
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
dr
ZG
219
585236819
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZChMiOŚM
330
585236830
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZBiEM
104s
585236601 +48 725992993
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZFEM
693
585236893
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
kpt. inż.
r/v Oceanograf
+48 725991060
Kapitan
marynarz
mgr
Biuro Armatora
107 WOiG
585236631
Oficer ochrony armatora
pracownik administr.
dr
SMH
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZBPM
348
585236848
doktorantka
dr hab.
ZFEM
461
585236861
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZFEM
doktorantka
inż.
r/v Oceanograf
Starszy oficer mechanik
marynarz
prof. UG dr hab.
ZFEM
456
585236856
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZG
222
585236822
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZFEM
459
58 523 68 59
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr hab.
ZChMiOŚM
330
585236830
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZGM
221
585236821
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
ZChMiOŚM
331
585236831
Starszy ref. techniczny
pracownik inżynieryjno-techniczny
prof. UG dr hab.
ZBiEM
201s
585236701
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZFEM
459
585236859
doktorantka
prof. dr hab.
ZEEOM
471
585236871
Profesor zwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZChMiOŚM
doktorantka
mgr
ZChMiOŚM
405
doktorantka
mgr
Sekretariat
227
585236693
Starszy specjalista
pracownik administr.
mgr
ZBM
109s
585236712
doktorantka
dr
ZGM
217
585236817
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr hab.
ZOF
590
585236881, 585236890
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
dr
ZFEM
692
585236892
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
r/v Oceanograf
marynarz
technik kucharz okrętowy
r/v Oceanograf
marynarz
mgr
ZFEM
459
585236859
doktorantka
mgr
ZChMiOŚM
405
doktorantka
mgr
ZChMiOŚM
338
585236838
doktorant
mgr
ZOF
5J
585236899
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
prof. dr hab.
ZG
224
585236824
Profesor zwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
Biuro Armatora
107 WOiG
585236631
Specjalista ds. organizacyjno-ekonomicznych
pracownik administr.
dr
ZBM
109s
585236712
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZG
220D
585236806
Asystent
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZBiEM
105s
58 523 66 02
doktorant
mgr
ZEEOM
470
58 523 68 70
doktorantka
dr
ZG
223B
585236860
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
PSIG
109
58 5236614
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
PAO
226
585236826
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZBPM
348
585236848
doktorantka
mgr inż.
r/v Oceanograf
+48 725-998-627
Pierwszy oficer pokładowy
marynarz
mgr inż.
ZOF
580
585236880
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZOF
580
585236880
doktorantka
dr hab.
ZBPM
345
585236845
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZBM
109s
585236712
doktorantka
prof. UG dr hab.
ZGM
216
585236816
Profesor UG
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. dr hab.
ZFEM
453b
585236858
Profesor zwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZOF
584
585236884
Specjalista d/s informatyki
pracownik inżynieryjno-techniczny
dr
ZFEM
451
585236851
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZFEM
459
58 523 68 59
Specjalista d/s administracji
pracownik inżynieryjno-techniczny
dr
ZBiEM
105s
585236656
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny