Dyrekcja Instytutu

Dyrektor Instytutu:
dr hab. Mariusz Sapota, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
e-mail: mariusz.sapota@ug.edu.pl
tel: +48 58 523 68 28
tel: +48 58 523 66 01
mob: +48 725 992 993

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Rozwoju:
dr hab. Dorota Burska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
e-mail: dorota.burska@ug.edu.pl
tel: +48 58 523 68 41
mob: +48 725 991 196

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Edukacji:
dr hab. Katarzyna Smolarz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
e-mail: katarzyna.smolarz@ug.edu.pl
tel: +48 58 523 68 28
tel: +48 58 523 68 61


Tytuł
Pokój
Telefon
Mail
Stanowisko
Status
mgr inż.
SMH
8B
586750836
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
dr
ZOF
583
585236883
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZChMiOŚM
330
585236830
Profesor UG
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr
ZEEOM
466
58 523 6866
Adiunkt
pracownik naukowy
dr
ZChMiOŚM
337
58 523 68 37
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZFEM
453b
585236858
Profesor UG
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
PAO
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
dr
ZBM
109s
585236712
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
prof. dr hab.
ZChMiOŚM
333
585236833
Profesor
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr
ZOF
586
585236886
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr inż.
Biuro Armatora
107 (WOiG)
585236631
Specjalista ds. eksploatacji statku z-ca Osoby Desygnowanej (DDP)
pracownik administr.
mgr
ZChMiOŚM
338
585236838
doktorantka
dr
ZChMiOŚM
339
585236839
Adiunkt
pracownik naukowy
dr
ZOF
577
585236877
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZEEOM
465
58 523 6865
Referent techniczny
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZGM
220B
585236820
doktorantka
mgr
ZFEM
doktorantka
prof. UG dr hab.
ZChMiOŚM
341
585236841
Profesor UG
pracownik dydaktyczny
mgr
ZFEM
459
58 523 68 59
Referent techniczny
pracownik techniczny
prof. UG dr hab.
ZOF
575
585236875
Profesor UG
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZOF
574, 580, 580
58523 6874, 58523 6877, 58523 6880
Samodzielny referent
pracownik administr.
mgr inż.
Biuro Armatora
107
585236669 +48 725 991 225
Kierownik Biura Armatora - Osoba Desygnowana (DP)
pracownik administr.
mgr
ZEEOM
469
585236869
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
dr hab.
ZEEOM
472
585236872
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
dr
ZOF
588
585236888
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZBiEM
205s
585236636
Specjalista
pracownik naukowo-techniczny
dr
ZBiEM
105s
58 523 66 02
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
348
523 68 48
doktorant
mgr
ZBiEM
205s
585236636
Starszy ref. techniczny
pracownik inżynieryjno-techniczny
dr
ZOF
576
585236876
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZChMiOŚM
343
585236843
Profesor UG
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZOF
580
585236880
doktorantka
prof. UG dr hab.
ZChMiOŚM
342
585236842
Profesor UG
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr
ZEEOM
471
58 523 6871
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZGM
220D
(58) 523 68 06
doktorantka
technik kucharz okrętowy
r/v Oceanograf
marynarz
dr
ZOF
585
585236885
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZEEOM
467
585236867
Profesor UG
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr inż.
PAO
225
585236825
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
dr
ZGM
220A
58 523 66 23
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZBPM
doktorantka
dr
ZEEOM
470
585236870
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZFEM
692
585236892
Asystent
pracownik badawczo-dydaktyczny
r/v Oceanograf
Starszy oficer mechanik
marynarz
dr
ZBM
109s
585236712
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
mgr
ZG
2D (sekretariat ZG), 001B
585236900 585236789
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
PAO
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZFEM
doktorantka
r/v Oceanograf
marynarz
inż.
PAO
03
585236803
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
dr
ZOF
578
585236878
Adiunkt
pracownik naukowo-techniczny
mgr inż.
r/v Oceanograf
Specjalista elektronik okrętowy
marynarz
mgr
SMH
6
586750836
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
mgr
ZChMiOŚM
331
585236831
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZBM
109s
585236712
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZBiEM
202s
585236702
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
prof. dr hab.
ZOF
579
585236889
Profesor
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr
ZG
223A
585236823
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr inż.
ZBiEM
015
585236705
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZBPM
346
585236846
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZChMiOŚM
338
585236838
doktorantka
dr inż.
SMH
6
586750836
Adiunkt
pracownik naukowy
dr
ZFEM
458
585236853
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
prof. dr hab.
ZFEM
694
585236894
Profesor
pracownik badawczo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZChMiOŚM
332
585236832
Profesor UG
pracownik badawczo-dydaktyczny
r/v Oceanograf
marynarz
dr
ZBiEM
105s
585236602
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZEEOM
469
585236869
Specjalista d/s administracji
pracownik administr.
prof. UG dr hab.
ZG
218
585236818
Profesor UG
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr
ZChMiOŚM
339
585236839
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
PSIG
109
585236614
Referent techniczny
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZBPM
349
585236848
Asystent
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr
ZOF
573
585236873
Starszy wykładowca
pracownik dydaktyczny
mgr
ZBPM
348
523 68 48
doktorant
prof. dr hab.
ZBM
107s
585236621
Profesor
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr
ZFEM
457
585236857
Starszy specjalista naukowy
pracownik naukowo-techniczny
mgr
ZFEM
459
58 523 6859
doktorantka
mgr
ZEEOM
466
58 523 6866
doktorantka
dr
ZBPM
345
523 68 45
Adiunkt
mgr
ZG
220B
58 5236820
doktorantka
kpt. ż.w.
r/v Oceanograf
+48 725 991 058
Kapitan
marynarz
dr
ZChMiOŚM
329
585236829
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
prof. dr hab.
ZEEOM
468
585236868
Profesor
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZGM
215
585236815
Starszy specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZEEOM
472
58 523 6872
doktorantka
prof. UG dr hab. inż.
ZBiEM
103s
585236637
Profesor UG
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZOF
580
585236880
doktorantka
prof. UG dr hab.
ZBiEM
206s
585236656
Profesor UG
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr
ZG
219
58 5236819
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZBiEM
015
58 523 6705
doktorantka
dr
ZBPM
344
585236844
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr
ZOF
582
585236882
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr
SMH
4
586750836
Adiunkt
pracownik naukowy
mgr
ZEEOM
470
58 523 6870
doktorantka
mgr
5J
585236899
Specjalista d/s informatyki
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr inż.
585236826
Specjalista d/s informatyki
pracownik inżynieryjno-techniczny
dr
ZFEM
459
58 523 68 59
Adiunkt
pracownik naukowy
prof. dr hab.
ZBiEM
204s
585236703
Profesor
dr
ZFEM
692
585236892
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr
ZChMiOŚM
337
58 523 68 37
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
PAO
225
58 523 6825
Referent techniczny
pracownik techniczny
mgr inż.
ZBiEM
015
58 523 6705
doktorant
dr
ZG
219
585236819
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr
ZChMiOŚM
330
585236830
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZBiEM
104s
585236601 +48 725992993
Profesor UG
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZFEM
693
585236893
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
Biuro Armatora
107 WOiG
585236631
Oficer ochrony armatora
pracownik administr.
dr
SMH
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZBPM
348
585236848
doktorantka
dr hab.
ZFEM
461
585236861
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
inż.
r/v Oceanograf
Starszy oficer mechanik
marynarz
prof. UG dr hab.
ZFEM
456
585236856
Profesor UG
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr
ZG
222
585236822
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr
ZFEM
26 (pawilon)
58 523 6695
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr hab.
ZChMiOŚM
330
585236830
Profesor UG
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr
ZGM
221
585236821
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
ZChMiOŚM
331
585236831
Starszy ref. techniczny
pracownik inżynieryjno-techniczny
prof. UG dr hab.
ZBiEM
201s
585236701
Profesor UG
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZFEM
459
585236859
doktorantka
prof. dr hab.
ZEEOM
Profesor
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZChMiOŚM
338
58 523 68 38
doktorantka
mgr
Sekretariat
227
585236693
Starszy specjalista
pracownik administr.
mgr
ZBM
109s
585236712
doktorantka
dr
ZGM
217
585236817
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr hab.
ZOF
581, 590
585236881, 585236890
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
dr
ZFEM
692
585236892
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZFEM
459
58 523 6859
doktorantka
r/v Oceanograf
marynarz
technik kucharz okrętowy
r/v Oceanograf
marynarz
mgr
ZFEM
459
58 523 6859
Adiunkt
pracownik naukowy
mgr
ZChMiOŚM
338
585236838
doktorant
prof. dr hab.
ZG
224
585236824
Profesor
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
Biuro Armatora
107 WOiG
585236631
Specjalista ds. organizacyjno-ekonomicznych
pracownik administr.
dr
ZBM
109s
585236712
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZG
220D
585236806
Asystent
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZBiEM
105s
58 523 66 02
doktorant
mgr inż.
ZGM
220C
(58) 523 68 55
pracownik badawczo-dydaktyczny
dr
ZG
223B
585236860
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
PSIG
109
58 5236614
Profesor UG
pracownik badawczo-dydaktyczny
PAO
226
585236826
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZBPM
348
585236848
doktorantka
mgr inż.
r/v Oceanograf
+48 725-998-627
Pierwszy oficer pokładowy
marynarz
mgr inż.
ZOF
580
585236880
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
dr hab.
ZBPM
347
585236847
Profesor UG
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZBM
109s
585236712
doktorantka
prof. UG dr hab.
ZGM
216
585236816
Profesor UG
pracownik badawczo-dydaktyczny
prof. dr hab.
ZFEM
453b
585236858
Profesor
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZOF
584
585236884
Starszy specjalista naukowy
pracownik naukowo-techniczny
dr
ZFEM
451
585236851
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny
mgr
ZFEM
459
58 523 6859
Specjalista d/s administracji
pracownik administr.
dr
ZBiEM
105s
585236656
Adiunkt
pracownik badawczo-dydaktyczny