Bełdowska Magdalena

Mail:magdalena.beldowska@ug.edu.pl
Tytuł: prof. UG dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZChMiOŚM - Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Specjalność:chemia atmosfery, chemia morza, oceanologia
Zainteresowania
badawcze:
- wymiana gazów pomiędzy wodą i powietrzem,
- biomagnifikacja rtęci w łańcuchu troficznym,
- metale toksyczne w aerozolach.