Bielecka Luiza

Mail:luiza.bielecka@ug.edu.pl
Tytuł: prof. UG dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZFEM - Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich
Stanowisko:Profesor UG
Specjalność:oceanografia biologiczna, planktologia
Zainteresowania
badawcze:
- biologia i ekologia morskich zwierząt planktonowych,
- ocena i prognozowanie zmian jakości życia w toni wodnej wywołanych działalnością człowieka,
- gatunki obce w południowym Bałtyku,
- kondycja skorupiaków planktonowych masowo występujących w Zatoce Gdańskiej