Bolałek Jerzy

Mail:jerzy.bolalek@ug.edu.pl
Tytuł: prof. dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZChMiOŚM - Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego
Stanowisko:Profesor zwyczajny
Specjalność:oceanologia, oceanografia chemiczna, ochrona środowiska, geochemia
Zainteresowania
badawcze:
- interakcje na granicy rozdziału wody morskiej i osadów,
- skład chemiczny osadów – makroskładniki,
- substancje biogeniczne,
- pierwiastki śladowe,
- wody interstycjalne i ich przemiany,
- procesy transformacji materii organicznej w osadach,
- analiza sekwencyjna wybranych substancji chemicznych w osadach
DODATKOWE INFORMACJE