Bradtke Katarzyna

Mail:katarzyna.bradtke@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZOF - Zakład Oceanografii Fizycznej
Stanowisko:Adiunkt
Specjalność:oceanografia fizyczna, teledetekcja
Zainteresowania
badawcze:
- zawiesiny w wodzie morskiej (koncentracje, rozmiary właściwości optyczne),
- “kolor morzaE280? - badania satelitarne,
- zastosowanie GIS (Geograficzne Systemy Informacyjne) w oceanografii,
- metody analizy danych przestrzennych