Burska Dorota

Mail:dorota.burska@ug.edu.pl
Tytuł: prof. UG dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZChMiOŚM - Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego
Stanowisko:Profesor UG
Specjalność:oceanografia chemiczna, oceanologia
Zainteresowania
badawcze:
- przenoszenie pierwiastków biogenicznych między komponentami środowiska morskiego - transport materii organicznej,
- procesy transformacji materii organicznej w osadach, wodzie i atmosferze - stosunki molowe C:N:Si:O2