Cieślikiewicz Witold

Mail:witold.cieslikiewicz@ug.edu.pl
Tytuł: prof. UG dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZOF - Zakład Oceanografii Fizycznej
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Specjalność:fizyka morza, dynamika morza, hydrodynamika
Zainteresowania
badawcze:
- fizyka grawitacyjnych fal wodnych,
- losowe fale wodne,
- falowanie wiatrowe,
- modelowanie matematyczne procesów dynamicznych w morzu