Gorska Natalia

Mail:natalia.gorska@ug.edu.pl
Tytuł: prof. UG dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZOF - Zakład Oceanografii Fizycznej
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Specjalność:fizyka (akustyka) morza
Zainteresowania
badawcze:
- akustyka rybacka
DODATKOWE INFORMACJE