Graca Bożena

Mail:bozena.graca@ug.edu.pl
Tytuł: prof. UG dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZChMiOŚM - Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Specjalność:geochemia, oceanografia chemiczna, ochrona środowiska morskiego
Zainteresowania
badawcze:
- procesy transformacji materii organicznej na granicy wody z osadem (fosfor, azot),
- analiza form fosforu w zawiesinie