Gic-Grusza Gabriela

Mail:gabriela.gic-grusza@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZOF - Zakład Oceanografii Fizycznej
Stanowisko:Adiunkt
Specjalność:oceanografia fizyczna
Zainteresowania
badawcze:
- dynamika morza,
- modelowanie procesów hydrodynamicznych,
- model numeryczny prądów generowanych falowaniem w strefie brzegowej morza,
- trójwymiarowa struktura naprężeń falowych w strefie brzegowej morza
DODATKOWE INFORMACJE