Grzybowski Waldemar

Mail:waldemar.grzybowski@ug.edu.pl
Tytuł: prof. UG dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZChMiOŚM - Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Specjalność:chemia morza, fotodegradacja materii organicznej, oceanografia chemiczna, biogeochemia
Zainteresowania
badawcze:
- spektrofotometria UV/VIS wody morskiej,
- substancje organiczne rozpuszczone w wodzie bałtyckiej: charakterystyka ilościowa, cykl dobowy w warstwie powierzchniowej