Herman Agnieszka

Mail:agnieszka.herman@ug.edu.pl
Tytuł: prof. UG dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZOF - Zakład Oceanografii Fizycznej
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Specjalność:oceanografia fizyczna
Zainteresowania
badawcze:
- modelowanie numeryczne falowania wiatrowego na otwartym morzu (model WAM) oraz w strefie brzegowej (model SWAN),
- modelowanie numeryczne wzajemnego oddziaływania falowania wiatrowego i prądów w Morzu Bałtyckim (zespolony model falowo-prądowy WAM+POM),
- opracowanie efektywnej metody pozwalającej na uwzględnienie trójwymiarowej struktury prądów generowanych falowaniem w morzu o zmiennej topografii dna oraz analiza wpływu falowania na cyrkulację wód w Morzu Bałtyckim,
- opracowanie algorytmu pozwalającego na aproksymację dyfrakcji w spektralnych modelach falowych oraz implementacja tego algorytmu w modelu SWAN,
- analiza dyfrakcji nieregularnych fal wiatrowych oraz wpływu tego procesu na kształtowanie cech pola falowego w strefie brzegowej
DODATKOWE INFORMACJE