Janas Urszula

Mail:urszula.janas@ug.edu.pl
Tytuł: prof. UG dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZEEOM - Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich
Stanowisko:Profesor UG
Specjalność:oceanografia biologiczna, ekofizjologia, ochrona przyrody
Zainteresowania
badawcze:
wpływ niedoboru i braku tlenu oraz obecności siarkowodoru na makrofaunę denną