Jędrasik Jan

Mail:ocejj@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Zakład:ZOF - Zakład Oceanografii Fizycznej
Specjalność:kartografia morska, modelowanie matematyczne, oceanografia fizyczna
Zainteresowania
badawcze:
- modelowanie ekosystemu morza,
- modelowanie numeryczne termohydrodynamiki,
- struktury termiczne w estuariach; cyrkulacja w zbiornikach zamkniętych