Krężel Adam

Mail:adam.krezel@ug.edu.pl
Tytuł: prof. dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZOF - Zakład Oceanografii Fizycznej
Stanowisko:Profesor zwyczajny
Specjalność:oceanografia fizyczna, teledetekcja satelitarna
Zainteresowania
badawcze:
- teledetekcja satelitarna morza (temperatura, stężenie zawiesiny i chlorofilu,
- przepływy powierzchniowe w Bałtyku i obszarach polarnych),
- dopływ energii promieniowania słonecznego do morza,
- GIS,
- właściwości optyczne wody morskiej