Latała Adam

Mail:adam.latala@ug.edu.pl
Tytuł: prof. dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZFEM - Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich
Stanowisko:Profesor zwyczajny
Specjalność:oceanografia biologiczna
Zainteresowania
badawcze:
- ekofizjologia glonów,
- wpływ czynników środowiskowych i związków toksycznych na wzrost, fotosyntezę, oddychanie i inne procesy życiowe glonów planktonowych i bentosowych,
- hodowla glonów
DODATKOWE INFORMACJE