Lewandowska Anita

Mail: anita.lewandowska@ug.edu.pl
Tytuł: prof. UG dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZChMiOŚM - Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Specjalność:chemia atmosfery, monitoring ochrony środowiska, oceanografia chemiczna
Zainteresowania
badawcze:
- współoddziaływanie morza i atmosfery,
- skład chemiczny aerozoli (makroskładniki, substancje odżywcze) i procesy ich przenoszenia,
- zmiany klimatu
DODATKOWE INFORMACJE