Łądkowska Hanna

Mail:hanna.ladkowska@ug.edu.pl
Tytuł: mgr
Status:pracownik administr.
Zakład:ZEEOM - Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich
Stanowisko:Specjalista d/s administracji