Łęczyński Leszek

Mail:leszek.leczynski@ug.edu.pl
Tytuł: prof. UG dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZGM - Zakład Geologii Morza
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Specjalność:geologia morza, hydrogeologia, geologia inżynierska
Zainteresowania
badawcze:
- litodynamika strefy brzegowej morza,
- sedymentologia,
- metody geofizyczne w geologii morza,
- bezpośrednie metody dokumentacji geologicznej dna morskiego (fotografia i filmowanie podwodne)
DODATKOWE INFORMACJE