Matciak Maciej

Mail:maciej.matciak@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Status:pracownik dydaktyczny
Zakład:ZOF - Zakład Oceanografii Fizycznej
Stanowisko:Starszy wykładowca
Specjalność:oceanografia fizyczna
Zainteresowania
badawcze:
- transport energii promienistej w morzu,
- właściwości optyczne wody morskiej,
- optyczne metody badania mórz,
- struktura termiczno-zasoleniowa wód morskich