Mazur-Marzec Hanna

Mail:hanna.mazur-marzec@ug.edu.pl
Tytuł: prof. dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZBM - Zakład Biotechnologii Morskiej
Stanowisko:Profesor
Specjalność:ekotoksykologia, oceanografia biologiczna
Zainteresowania
badawcze:
- zakwity toksycznych glonów i sinic,
- ekotoksykologia,
- związki biologicznie aktywne w środowisku morskim