Normant-Saremba Monika

Mail:monika.normant@ug.edu.pl
Tytuł: prof. dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZEEOM - Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich
Stanowisko:Profesor UG
Specjalność:oceanografia biologiczna, oceanologia
Zainteresowania
badawcze:
- wpływ czynników środowiskowych na procesy fizjologiczne bezkręgowców morskich,
- biologia i ekologia nowych gatunków skorupiaków w Bałtyku,
- bioenergetyka organizmów morskich
DODATKOWE INFORMACJE