Panasiuk Anna

Mail:anna.panasiuk-chodnicka@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZBPM - Zakład Badań Planktonu Morskiego
Stanowisko:Adiunkt
Specjalność:biologia morza, planktologia
Zainteresowania
badawcze:
- biologia i ekologia zwierząt planktonowych wód zimnych i borealnych, ze szczególnym uwzględnieniem Siphonophorae Oceanu Południowego