Paszkuta Marcin

Mail:marcin.paszkuta@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZOF - Zakład Oceanografii Fizycznej
Stanowisko:Adiunkt
Specjalność:oceanografia fizyczna
Zainteresowania
badawcze:
- teledetekcja satelitarna,
- zjawiska transportu energii,
- procesy fizyczne w atmosferze,
- analiza obrazu