Lizińska (Pawelec) Anna

Mail:anna.lizinska@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZBiEM - Zakład Biologii i Ekologii Morza
Stanowisko:Adiunkt
Specjalność:oceanografia biologiczna, ichtiologia
Zainteresowania
badawcze:
- ichtiologia,
- ekologia ryb strefy przybrzeżnej