Pawliczka vel Pawlik Iwona

Mail:iwona.pvp@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Status:pracownik naukowy
Zakład:SMH - Stacja Morska Hel
Stanowisko:Adiunkt
Specjalność:oceanografia biologiczna
Zainteresowania
badawcze:
- biologia i ekologia organizmów morskich