Pliński Marcin

Mail:ocemp@ug.edu.pl
Tytuł: prof. dr hab.
Zakład:ZBiEM - Zakład Biologii i Ekologii Morza
Stanowisko:Profesor zwyczajny
Specjalność:ekologia morza, oceanologia
Zainteresowania
badawcze:
- algologia morska,
- eutrofizacja środowiska morskiego,
- toksyczne sinice