Pniewski Filip

Mail:filip.pniewski@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZFEM - Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich
Stanowisko:Adiunkt
Specjalność:oceanografia biologiczna