Rucińska-Zjadacz Maria

Mail:maria.rucinska-zjadacz@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZGM - Zakład Geologii Morza
Stanowisko:Adiunkt
Specjalność:geologia morza
Zainteresowania
badawcze:
- bezinwazyjne metody badania dna morskiego,
- sedymentologia,
- geodynamika strefy brzegowej
DODATKOWE INFORMACJE