Kendzierska Halina

Mail:halina.kendzierska@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Status:pracownik inżynieryjno-techniczny
Zakład:ZEEOM - Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich
Stanowisko:Starszy ref. techniczny