Sapota Mariusz

Mail:mariusz.sapota@ug.edu.pl
Tytuł: prof. UG dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZBiEM - Zakład Biologii i Ekologii Morza
Stanowisko:Profesor UG
Specjalność:ichtiologia, oceanografia biologiczna
Zainteresowania
badawcze:
- funkcjonowanie populacji ryb w wodach przybrzeżnych,
- dynamika populacji ryb,
- pochodzenie i rozprzestrzenianie się nowych zawleczonych gatunków ryb w Zatoce Gdańskiej i Bałtyku